.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell de l'Aquelarret de Cervera 2016

Autor: Ton Granell.
Edita: Aquelarre de Cervera. Cervera (la Segarra).

Cartell facilitat per Albert Boté, a qui agraïm la deferència.