.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell de les Festes de Sant Magí de Tarragona 2016

Autor: Ana Gómez.
Edita: Ajuntament de Tarragona. Tarragona (el Tarragonés).