.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell de les Festes del Pilar. Fraga 2016

Autor: Germán March Sierra.
Edita: Ajuntament de Fraga. Fraga (Baix Cinca).

Cartell facilitat per l'autor, a qui agraïm la deferència.