.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell dels Pastorets. Borgonyà 2016

Autor: ?
Edita: Pastorets de Bogonyà. Sant Vicenç de Torelló (l'Osona).