.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell de la Diada del Poble de Menorca 2017

Autor: Roseta Mus (sobre un dibuix de Pasqual Calbó).
Edita: Consell Insular de Menorca. Maó (Menorca).