.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell de les Festes de sant Vicent Màrtir. Osca 2016

Autor: No es fa constar.
Edita: Conzello de Uesca. Osca (Aragó).