.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell del Carnestoltes de Calafell 2017

Autor: No es fa constar.
Edita: Ajuntament. Calafell (el Baix Penedès).