.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell del Carnestoltes de Cardona 2017

Autor: No es fa constar.
Edita: Ajuntament. Cardona (el Bages).