.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell del Carnestoltes de Martorell 2017

Autor: Sílvia Santamaria Vallés.
Edita: Ajuntament. Martorell (el Baix Llobregat).