.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell del Carnestoltes de Morella 2017

Autor: No es fa constar.
Edita: Ajuntament. Morella (els Ports).