.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell del Carnestoltes de Muro

Autor: Pablo Vilaplana Silvestre.
Edita: Ajuntament. Muro de l'Alcoi (el Comtat).