.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell del Carnestoltes de Roses 2017

Autor: Jordi Pujol Macau.
Edita: Ajuntament. Roses (l'Alt Empordà).