.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell del Carnestoltes de Sant Cugat del Vallès 2017

Autor: No es fa constar.
Edita: Comissió del Carnaval. Sant Cugat del Vallès (el Vallès Occidental).