.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell del Carnestoltes de Sitges 2017

Autor: Francesc Zanni.
Lema: "L'alegria".
Edita: Ajuntament. Sitges (el Garraf).