.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell del Carnestoltes de Solsona 2017

Autor: Albert Colell Riu.
Edita: Associació de Festes del Carnaval de Solsona. Solsona (el Solsonès).