.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell del Carnestoltes de Tarragona 2017

Autor: Anduluplandu.
Edita: Comissió Carnaval. Ajuntament. Tarragona (el Tarragonés).