.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell del Carnestoltes de Terrassa 2017

Autor: Sílvia Vilavella.
Edita: Ajuntament. Terrassa (el Vallés Occidental).