.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell del Carnestoltes de Tiana 2017

Autor: No es fa constar.
Edita: Ajuntament. Tiana (el Maresme).