.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell del Carnestoltes del Port de la Selva 2017

Autor: No es fa constar.
Edita: Ajuntament. El Port de la Selva (l'Alt Empordà).