.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell de les Falles de Mislata 2017

Autoria: No es fa constar.
Edita: Ajuntament. Mislata (l'Horta).