.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell de les Festes de sant Emeteri i sant Celdoni. Pimiango. Ribadedeva 2017

Autoria: Javier Sampedro.
Edita: Ayuntamiento de Ribadedeva. Primiango. Ribadedeva (Astúries).