.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell de les Festes de sant Josep Oriol. Barcelona 2017

Autoria: No es fa constar
Edita: Ajuntament. Barcelona (el Barcelonès).