.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell del Dia de la Dona Treballadora. Universitat Autònoma de Barcelona 2017

Autoria: No es fa constar.
Edita: Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona (el Barcelonès).