.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell de la Passió de Mataró 2017

Autoria: No es fa constar.
Edita: La Passió de Mataró Armats de Mataró. Mataró (el Maresme).