.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell de la Passió de Torreblanca 2017

Autoria: ???
Edita: La Passió de Torreblanca. Ajuntament. Torreblanca (la Plana Alta).