.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell de la Passió d'Ulldecona 2017

Autoria: Javier Bernal.
Edita: La Passió d'Ulldecona. Ulldecona (el Montsià).