.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell de la Setmana Santa de Ciutat de Mallorca 2017

Autoria: Joan Martorell
Edita: Associació de Confraries de la Setmana Santa de Palma. Ciutat de Mallorca (Mallorca).