.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell de la Setmana Santa de Monòver 2017

Autoria: ???
Edita: Junta Major de Germandats i Confraries. Monòver (les Valls del Vinalopó).