.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell de la Setmana Santa de Valls 2017

Autoria: No es fa constar.
Edita: Agrupació de Confraries i Germandats. Valls (l'Alt Camp).