.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell de la Setmana Santa de Viveiro 2017

Autoria: Enno Paulusma.
Edita: Xunta de Confradias. Concello de Viveiro. Viveiro (Lugo - Galícia).