.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell de la Tamborada d'Asp 2017

Autoria: ???
Edita: Ayuntamiento de Aspe. Asp (el Vinalopó Mitjà).