.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell del Dia de Sant Jordi. Mataró 2017

Autoria: No es fa constar.
Edita: Ajuntament. Mataró (el Maresme).