.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell de la Festa de sant Joan. Tarragona 2017

Autoria: No es fa constar.
Edita: Ajuntament. Tarragona (el Tarragonés).