.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell de les Festes de sant Antoni de Pàdua al carrer Pez. Madrid 2017

Autoria: No es fa constar.
Edita: Ayuntamiento. Madrid (Madrid).