.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell de les Festes de sant Pere. Esporles 2017

Autoria: No es fa constar.
Edita: Ajuntament. Esporles (Mallorca).