.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell del Corpus. Barcelona 2017

Autoria: No es fa constar.
Edita: Ajuntament. Barcelona (el Barcelonès).