.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell del Corpus. Sitges 2017

Autoria: No es fa constar.
Edita: Ajuntament. Sitges (el Garraf).