.

.
.
.
.
.
.

.

.

Cartell de la 17a Fira del Mar. Calafell 2018

Autoria: No es fa constar.
Edita: Ajuntament. Calafell (el Baix Penedès).